Privacybeleid

Wat?

Je bezoekt onze website? Je bent ingeschreven of je hebt je kind(eren) ingeschreven bij Chiro Sonneveld?
Maakt eigenlijk niet uit… je laat sowieso gegevens achter bij ons:

 • Als ingeschreven lid; omdat we je zo goed mogelijk moeten kunnen helpen, verzekeren enzovoort.
 • Als websitebezoeker; om je een zo goed mogelijke gebruikerservaring te bezorgen.

Waarschijnlijk wil je graag ook wel weten wat we met al deze gegevens doen. We lichten dit hieronder kort even toe…

Veilig

We doen al het mogelijke om jullie persoonsgegevens zo veilig mogelijk te bewaren. Wie ze niet nodig heeft, kan er simpelweg gewoon niet bij. We geven deze gegevens ook niet zomaar door aan externe organisaties.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

 • Contactgegevens: als je jezelf of je kind(eren) inschrijft bij Chiro Sonneveld of vzw Sonneveld ontvangen we jullie contactgegevens
 • beeldmateriaal: foto’s en video’s van tijdens onze  activiteiten en  van onze leden.
 • Medische gegevens: als je jezelf of je kind(eren) inschrijft bij Chiro Sonneveld ontvangen we automatisch alle medische gegevens die jullie ons doorgeven over het ingeschreven lid (via de medische fiche).

Waarom gebruiken we jouw gegevens?

 • Dienstverlening; We willen jullie zo goed mogelijk helpen bij al jullie vragen, maar we hebben ook contactgegevens nodig voor eventuele noodgevallen. Daarom is het belangrijk dat we jullie kunnen bereiken indien dit nodig zou zijn.
 • Informeren; Om jullie op de hoogte houden in verband met bivakken, acties, evenementen, …
 • Website; wij gebruiken  foto’s  van onze  eigen activiteiten,  groepen en leden  om onze  website  persoonlijker  te maken.
 • webshop; wij hebben jullie  gegevens  nodig  om de  aangekochte producten te  kunnen  aanbieden en  leveren
 • Verzekering; om jou of je kind(eren) zo goed mogelijk te kunnen verzekeren geven we de contactgegevens door aan Chirojeugd Vlaanderen.

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

Intern

De leidingsploeg van Chiro Sonneveld en het bestuur van vzw Sonneveld kan de contactgegevens inkijken en enkel de  leidingsploeg van Chiro Sonneveld kan de medische fiches van de ingeschreven leden inkijken.

Extern

We geven jullie gegevens enkel door aan enkele noodzakelijke externe partijen. Het betreft concreet:

 1. de verzekeringspartner van Chirojeugd Vlaanderen. Deze mag de gegevens enkel gebruiken om een dienst te leveren namens Chiro Sonneveld & Chirojeugd Vlaanderen.
 2. De bezorgpartner voor magazines en publicaties van Chirojeugd Vlaanderen. Deze mag de gegevens enkel gebruiken om een dienst te leveren namens Chiro Sonneveld & Chirojeugd Vlaanderen.

Waar worden jouw gegevens opgeslagen?

 1. Het ledenadministratie programma van Chirojeugd Vlaanderen
 2. Een streng beveiligde databank die door elke leider/leidster kan geraadpleegd worden door middel van een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. De verbinding naar deze databank verloopt bovendien net zoals onze website, over een beveiligde https-verbinding en zorgt ervoor dat alle gegevens die over deze verbinding worden uitgewisseld, versleuteld zijn.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens zolang het nodig is om te kunnen voldoen aan de doeleinden van deze privacyverklaring, tenzij er een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is. Dit wil zeggen dat de meeste gegevens slechts 1 jaar bewaard worden omdat we jaarlijks vragen om een nieuwe medische fiche in te vullen.

Wat zijn de rechten op jouw gegevens?

Wil je inzage krijgen in deze gegevens? Had je graag een kopie ontvangen van de gegevens die we over jou en/of je kind(eren) bewaren? Wil je jouw deze gegevens wijzigen, verwijderen, of je e-mailvoorkeuren aanpassen? Geen probleem.
Laat het ons gerust weten zijn per mail naar chirosonneveld@gmail.com en we bekijken graag jouw vraag. Weet wel dat bepaalde gegevens noodzakelijk zijn om lid te kunnen zijn/blijven van onze jeugdbeweging.

Wat bij verlies van gegevens?

Bij verlies van gegevens zijn wij verplicht dit te melden aan de privacycommissie binnen de 72 uur. Als hier sprake van zou zijn brengen wij jullie ook persoonlijk hiervan op de hoogte. We doen er natuurlijk wel alles aan om dit te vermijden.

Wijzigingen van het privacybeleid

Mogelijks passen wij op geregelde tijdstippen dit privacybeleid aan, bijvoorbeeld in het kader van veranderingen aan onze diensten. Wanneer wij veranderingen aan het privacybeleid openbaar maken, veranderen wij de datum van de “laatste update” onderaan het document. Bij belangrijke wijzigingen in het privacybeleid of in de manier waarop wij persoonsgegevens gebruiken, zullen wij iedereen op de hoogte brengen door een bericht te plaatsen op onze website en/of Facebookpagina over de wijzigingen voordat zij van kracht worden of je een kennisgeving sturen via e-mail.

Laatste update

Deze privacyverklaring is de laatste keer gewijzigd op 31/05/2019.