Help ons droomlokaal werkelijk worden

Sonneveld zoekt jouw steun!

Waarom?

25 jaar geleden hebben de eerste grote veranderingen plaatsgevonden op ons Chiro terrein en vonden we onze thuis in een nieuwe containerconstructie. Hierin hebben heel wat generaties gespeeld, gelachen, feestjes gehouden, herinneringen gemaakt. Jammer genoeg zijn deze nu zodanig versleten dat we geen 100% veiligheid meer kunnen garanderen. We moesten dus op zoek naar iets anders, conform de huidige normen.

Een nieuwbouw drong zich op. Verschillende mogelijkheden werden op tafel gelegd, onderzocht en bestudeerd. De knoop werd doorgehakt, werkgroepen werden samengesteld, plannen werden gesmeed. Ons budget werd berekend, herrekend, nog eens nagekeken en met de nodige voorzichtigheid van enige reserve voorzien. Het was, en is nog steeds, mooi om te zien hoeveel mensen mee willen werken aan deze Chiro droom, onze Chiro droom. Er is reeds een hele weg afgelegd om te komen tot het huidige gebouw, waar we ontzettend trots op zijn.

Jammer genoeg zijn we onderweg niet gespaard gebleven van valkuilen en tegenslagen. Zoals de regelgeving in verband met een EPB-norm, opgelegd door de overheid, omdat ons gebouw aanzien wordt als een openbaar gebouw. Met enkel een degelijke isolatie en ramen met dubbel glas voldoen we niet. We moeten ook een ventilatiesysteem hebben en nog allerlei maatregelen nemen om ons energieverbruik te beperken. Ook voor de brandverzekering moeten we op onze metalen constructie speciale brandwerende verf aanbrengen, die niet zomaar te vinden is in de action.

Dergelijke investeringen kosten dus aardig wat centen en onze reserves werden uitgedaagd. Desalnietemin zorgde onze creativiteit voor nieuwe acties en campagnes om ons financieel terug vooruit te duwen. Helaas kwam toen Corona aanwaaien die alles plat legde. Vele plannen en organisaties vielen in het water en zekere inkomsten kwamen niet meer binnen, waardoor we ons allemaal de vraag stelden: EN NU?

Wel, U kan ons helpen. Echt? Ja hoor! Het zijn onzekere tijden en we weten niet wat er allemaal nog gaat komen, maar alle beetjes helpen. Een deelproject sponsoren of een fiscale gift zouden ons terug op weg helpen om onze Chiro droom te realiseren en de Chiromeisjes een thuis te geven waar ze elke zondag zonder zorgen kunnen genieten van een namiddag waar plezier centraal staat.

Misschien draagt u de Chiro een warm hart toe, heeft u zelf de mooiste herinneringen gemaakt in de jeugdbeweging, beleven uw (klein)kinderen hier elke zondag de tijd van hun leven of droomt u ervan dat uw (klein)kinderen dat zullen doen. Misschien vindt u het belangrijk om dergelijke projecten te steunen, wilt u kinderen extra kansen geven. Wat uw reden ook mag zijn, in ruil krijgt u onze eeuwige dankbaarheid!

Samen kunnen we er werk van maken, samen geraken we ver(der)!

hoe?

Wij hopen dat we onder de sympathisanten van de Chiro heel wat mensen vinden die een gulle gift willen doen. Daarom hebben we  sponsorformules uitgewerkt voor mensen die naast hun steun op de verschillende Chiro evenementen ook een financiële bijdrage willen geven:

Tot eind dit  jaar 60% fiscaal aftrekbaar  voor de fiscale giften !!!

meer info: https://financien.belgium.be/nl/vzws/giften/welke_giften#q2

 

Ons Terrein en nieuwbouw

Bouwboekje

download  ons bouwboekje:  

Steun één van onze lopende projecten

[wfp-campaign]

Fiscale Giften

Door middel van het fiscaal attest dat u ontvangt, kan u 45% van uw gestorte bijdrage recupereren via de personenbelasting. Het is daarom wel noodzakelijk  om uw sponsoring over te schrijven op de rekening van Chirojeugd Vlaanderen VZW.

Kies in de onderstaande tabel het gewenste bedrag en stort met volgende gegevens:

Rekeninghouder: Chirojeugd Vlaanderen VZW
Adres: Kipdorp 30, 2000 Antwerpen
Rekeningnummer: BE67 0000 1507 2887
Mededeling: Gift OM2106

Vanaf 40,00 EUR geniet je een belastingvoordeel.